Skočiť na hlavný obsah

Inovatívne formy vzdelávania vo výučbe latinčiny na stredných školách

Pedagógovia Katedry klasických jazykov Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave od roku 2016 participovali na projekte KEGA č. 014TTU-4/2016 s názvom Inovatívne formy vzdelávania vo výučbe latinčiny na stredných školách. Jedným z výsledkov projektu je vytvorenie súboru pracovných listov k latinskému jazyku.  Pracovné listy, ktoré vychádzali z učebnice Špaňár, J. - Kettner, E.: Latinčina, sú dostupné v nasledujúcich linkoch:

Sipekiová, Nicol - Karabová, Katarína - Kordoš, Jozef - Fišerová, Lenka: Latinský jazyk. Pracovné listy na výučbu základov latinčiny. Trnava: Filozofická fakulta, 2019. (komplet tu)

Úvod

1. lekcia

2. lekcia

3. lekcia

4. lekcia - 1

4. lekcia - 2

5. lekcia

6. lekcia

7. lekcia

8 - 9. lekcia - a

8 - 9. lekcia - b

10. lekcia

11. lekcia - 1

11. lekcia - 2

12. lekcia

13. lekcia

14. lekcia

15. lekcia

16. lekcia

17. lekcia

18. lekcia

19. lekcia