Skočiť na hlavný obsah

V septembri 2005 katedra pripravila na vydanie prvé číslo zborníka s názvom Sambucus venovaný tematike pôvodnej Trnavskej univerzity, v ktorom boli zverejnené príspevky jej členov ako aj ľudí zaoberajúcich obdobím 17. – 18. stor. Sambucus sa medzitým vyprofiloval na jediné domáce odborné periodikum zamerané na klasickú filológiu, latinskú medievalistiku a neolatinistiku. Každoročne prináša v rámci zverejnených štúdií najnovšie poznatky z aktuálneho vedeckého bádania kolegov doma i v zahraničí. V recenziách a správach ich autori reagujú na najnovšie publikácie z oblasti klasických štúdií.

 

Pokyny pre prispievateľov


Prehľad jednotlivých čísiel

 

   

 

 

Supplementum