Skočiť na hlavný obsah

Formy štúdia


Štátne skúšky

1. stupeň (Bc.)

Latinská gramatika

 1. a) adjektíva III. deklinácie, b) genitivus memoriae, c) obavné vety
 2. a) ukazovacie zámená, b) ablatív pôvodu, c) spojka cum s indikatívom
 3. a) gerundium, b) prirovnávací ablatív, c) podmienkové súvetie
 4. a) latinské particípiá, b) pôvodový datív, c) consecutio temporum
 5. a) deponentné slovesá, b) ablatív času, c) účinkové vety
 6. a) substantíva IV. deklinácie, b) subjektový a objektový genitív, c) nepriame otázky
 7. a) gerundivum, b) genitív ceny, c) spojka cum s konjunktívom
 8. a) substantíva III. deklinácie (spoluhláskové kmene), b) ablatív odluky, c) dôvodové vety
 9. a) perfektný kmeň a perfektný systém aktívny, b) partitívny genitív, c) prípustkové vety
 10. a) supínum, b) genitív viny, c) účelové vety
 1. a) stupňovanie adjektív, b) genitív pri neosobných slovesách, c) komparatívne vety
 2. a) tvorenie konjunktívu prézenta a imperfekta slovies I. - IV. konjugácie, b) účelový datív, c) ablatív absolútny
 3. a) substantíva III. deklinácie (i-kmene), b) ablatív spôsobu, c) vzťažné vety
 4. a) latinské imperfektum a perfektum, b) akuzatív dvojakého predmetu, c) časové vety
 5. a) latinský infinitív (druhy, tvorba a použitie), b) ablatív miesta, c) nepriama reč
 6. a) futúrum I. a futúrum II., b) privlastňovací datív, c) zabraňovacie vety
 7. a) adverbium v latinčine (tvorenie a stupňovanie), b) ablatív vlastnosti, c) podmienkové      súvetia v závislosti
 8. a) konjunktív v latinčine (samostatné použitie), b) ablatív prostriedku alebo nástroja, c) opytovacie vety
 9. a) substantíva 5. deklinácie, b) etický datív, c) väzba AcI a NcI
 10. a) latinské neutrá, b) ablatív príčiny, c) konjunktív nepriamej závislosti

 

Povinná lektúra

P. Vergilius Maro - Aeneis

I.; II. 1-400; IV. 1-197; VI. 752-901

 

Vybrané oblasti z rímskej literatúry

 1. Periodizácia rímskej literatúry
 2. M. Porcius Cato
 3. T. Maccius Plautus
 4. P.Terentius Afer
 5. M. Tullius Cicero
 6. C. Iulius Caesar
 7. T. Lucretius Carus
 8. C. Valerius Catullus
 9. P. Vergilius Maro
 10. Q. Horatius Flaccus
 11. P. Ovidius Naso
 12. T. Livius
 13. P. Cornelius Tacitus
 14. M. Valerius Martialis
 15. L. Aenius Seneca Minor
 16. D. Iunius Iuvenalis

 

Štátne skúšky

2. stupeň (Mgr.)

Latinská gramatika

1.
a) adjektíva III. deklinácie
b) genitivus memoriae
c) obavné vety
2.
a) ukazovacie zámená
b) ablatív pôvodu
c) spojka cum s indikatívom
3.
a) gerundium
b) prirovnávací ablatív
c) podmienkové súvetie
4.
a) latinské particípiá
b) pôvodový datív
c) consecutio temporum
5.
a) deponentné slovesá
b) ablatív času
c) účinkové vety
6.
a) substantíva IV. deklinácie
b) subjektový a objektový genitív
c) nepriame otázky
7.
a) gerundivum
b) genitív ceny
c) spojka cum s konjunktívom
8.
a) substantíva III. deklinácie (spoluhláskové kmene)
b) ablatív odluky
c) dôvodové vety
9.
a) perfektný kmeň a perfektný systém aktívny
b) partitívny genitív
c) prípustkové vety
10.
a) supínum
b) genitív viny
c) účelové vety
11.
a) stupňovanie adjektív
b) genitív pri neosobných slovesách
c) komparatívne vety
12.
a) tvorenie konjunktívu prézenta a imperfekta slovies I. – IV. konjugácie
b) účelový datív
c) ablatív absolútny
13.
a) substantíva III. deklinácie (i-kmene)
b) ablatív spôsobu
c) vzťažné vety
14.
a) latinské imperfektum a perfektum
b) akuzatív dvojakého predmetu
c) časové vety
15.
a) latinský infinitív (druhy, tvorenie a použitie)
b) ablatív miesta
c) nepriama reč
16.
a) futúrum I. a futúrum II.
b) privlastňovací datív
c) zabraňovacie vety
17.
a) adverbium (tvorenie a stupňovanie)
b) ablatív vlastnosti
c) podmienkové súvetia v závislosti
18.
a) konjunktív v latinčine (samostatné použitie)
b) ablatív prostriedku alebo nástroja
c) opytovacie vety
19.
a) substantíva 5. deklinácie
b) etický datív
c) väzba AcI a NcI
20.
a) latinské neutrá
b) ablatív príčiny
c) konjunktív nepriamej závislosti
 
Čítanie autorov
 
Tacitus
ANNALES  I. 1-8, 16-36, 61-70, 72-75; II. 53-73; III. 1-6; IV. 38-44, 60-64; XI. 26-38; XIV. 52-56, 60-65; XV. 38-44, 60-64
 
Horatius
Carmina
I 1, 3, 4, 14, 22
II 3, 10, 14
III 2, 26, 30
IV 5, 7
Carmen saeculare
Epodae 2, 7, 16
Sermones I 5, 6
Epistulae I 4, 10
De arte poetica
 
Rímska literatúra
 1. Počiatky rímskej literatúry, formovanie jej žánrov, otázky periodizácie.
 2. Rímska dramatická tvorba.
 3. Rímska satira.
 4. Rímska historiografia.
 5. Rímska epická poézia.
 6. Rímska odborná a vedecká spisba, filozofia v Ríme.
 7. Rímske rečníctvo a epistolografia.
 8. M. Tullius Cicero.
 9. P. Vergilius Maro.
 10. Rímska lyrika a Horatius.
 11. Rímska elégia.
 12. P. Ovidius Naso.
 13. Rímsky román.
 14. Kresťanské písomníctvo staroveku.

   

Stredoveké a novolatinské písomníctvo

1. Žánre stredovekej literatúry, hlavní predstavitelia (kroniky, legendy, exempla, specula).
2. Erazmus Rotterdamský.
3. Francesco Petrarca.
4. Počiatky renesančného humanizmu v Uhorsku, Academia Istropolitana, Matej Korvín.
5. Ján Sambucus a Trnava.
6. Východoslovenskí humanisti (V. Ecchius, L. Stöckel, J. Werner, G. Torda, J. Filický).
7. Martin Rakovský.
8. Trnavská univerzita, jej význam a knižná produkcia.
9. Literatúra obdobia baroka.
10. Tvorba Mateja Bela.
 

Dejiny kultúry stredoveku

 1. Zakladatelia stredovekej kultúry
 2. Stredoveký encyklopedizmus (Izidor zo Sevilly)
 3. Strediská kultúry – kláštor, dvor a mesto
 4. Kultúra na dvore Karola Veľkého
 5. Stredoveká dráma
 6. Vznik univerzít
 7. Typológia písomníctva románskej doby
 8. Typológia písomníctva gotickej doby
 9. Danteho dielo a stredoveká kultúra
 10. Devotio moderna