Skočiť na hlavný obsah

Novinka Bibliografia gréckych a latinských štúdií 2006 - 2010! Viac info tu

Bibliografia gréckych a latinských štúdií


Členovia Katedry klasických jazykov v spolupráci so Slovenskou jednotou klasických filológov prinášajú odbornej verejnosti Bibliografiu gréckych a latinských štúdií v Slovenskej republike za roky 1993 – 2005, ktorá je prvým zoznamom vedeckých prác o antickom staroveku či súvisiacich s klasickými štúdiami od vzniku samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993. Okruh záberu katalógu sa tak rozšíril aj na medievalistiku, neolatinistiku, či klasicko-archeologické, byzantologické a novogrécke štúdie. Do zoznamu boli zaradené práce nielen slovenských vedcov, ale všetkých tých, ktorí na území Slovenska v rozpätí týchto rokov pôsobili a publikovali, ako i tie práce slovenských vedcov, ktoré vyšli v zahraničí. Bibliografia je dlhodobým zámerom a kladie si za cieľ mapovať a katalogizovať odbornú produkciu v uvedených disciplínach aj v nasledujúcich rokoch.