Skočiť na hlavný obsah

Personálne obsadenie katedry

Vedúci katedry:
prof. PhDr. Zuzana Lopatková, PhD. (VUPCH)

Tajomník katedry:
doc. Mgr. Pavol Jakubčin, PhD.  (VUPCH)

Kariérový poradca:

Študijný poradca:
doc. Mgr. Pavol Jakubčin, PhD. (VUPCH)

Katedrový správca Mais:
Mgr. Radoslava Ristovska, PhD. (VUPCH)


Interní zamestnanci:

Profesori
prof. PhDr. Marta Dobrotková, CSc.  (VUPCH)
prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD. (VUPCH)
prof. PhDr. Zuzana Lopatková, PhD. (VUPCH)
prof. Mgr. Miloš Marek, PhD. (VUPCH)

Docenti
doc. Mgr. Pavol Jakubčin, PhD.
doc. Mgr. Peter Labanc, PhD.  (VUPCH)
doc. Mgr. Monika Tihányiová, PhD.  (VUPCH)

Odborní asistenti
Mgr. Radoslava Ristovska, PhD. (VUPCH)
Mgr. Michal Franko, PhD.  (VUPCH)

Externí zamestnanci:
PhDr. Veronika Nováková, PhD.


Doktorandi

Interní

Mgr. Mária Letzová

Mgr. Štefan Pacola

Externí

PhDr. Juraj Červenka

Mgr. Lukáš Danko

Mgr. Martin Halmo