Skočiť na hlavný obsah
 • Katedra klasickej archeológie realizuje záchranné terénne výskumy od roku 2003 na základe osvedčenia vydaného Ministerstvom kultúry SR a Zákona o ochrane pamiatkového fondu SR.
 • Študenti klasickej archeológie sú povinní každoročne absolvovať trojtýždňovú prax na terénnom archeologickom výskume. Od roku 2006 majú možnosť získavať zručnosti v teréne a zapájať sa do záchranných archeologických výskumov katedry v Trnave, Trnavskom a Bratislavskom kraji.
 • Od roku 2018 sa v rámci grantu VEGA podieľa Katedra klasickej archeológie aj na dokumentácii a monitorovaní ohrozených slovenských lokalít pod vodnou hladinou.
 • Od roku 2022 sa na Katedre vyučuje predmet Archeológia pod vodou, kde sa študenti zoznamujú s prípravou a realizáciou metód skúmania pod vodou.

Záchranné výskumy Katedry klasickej archeológie:

V roku 2024:

 • Rímsky vojenský tábor v Iži (pamiatka UNESCO) (spolu s AÚ SAV)
 • Rímsky most pri rímskom vojenskom tábore v Iži (spolu s AÚ SAV)
 • Biely Kostol
 • Prieskum koryta rieky Hron (spolu s AÚ SAV a Midland Adventure)

V roku 2023:

 • Rímsky vojenský tábor v Iži (pamiatka UNESCO) (spolu s AÚ SAV)
 • Biely Kostol
 • Trnava - Dolná brána, Horná brána
 • Prieskum koryta rieky Hron (spolu s AÚ SAV a Midland Adventure)

V roku 2022:

V roku 2021:

V roku 2020:

V roku 2019:

V roku 2018: 

 • Podunajské Biskupice, obchvat Bratislavy (germánsky dvorec)Vyskum KlasArch
 • Rusovce, Kaštieľ (7-9/2018)
 • Voderady

V roku 2017:

V roku 2016:

 • Modra, Kostol Narodenia sv. Jána Krstiteľa (výskum v južnej a západnej predsieni)
 • Trnava, R.K. Kostol sv. Mikuláša
 • Trnava, RUBRORUM
 • Trnava, Dolná brána

V roku 2015:

 • Modra, Kostol Narodenia sv. Jána Krstiteľa (interiér lode kostola)
 • Trnava, RUBRORUM

V roku 2014:

 • Vlčkovce
 • Modra, Kostol Narodenia sv. Jána Krstiteľa (interiér)

V roku 2013:

 • Abrahám
 • Modra, Kostol Narodenia sv. Jána Krstiteľa (exteriér)
 • Trnava - mesto, Strojárenská ul.
 • Voderady, okr. Trnava - Panské - vonkajšie pozemky II
 • Prievaly

V roku 2012:

 • Jaslovské Bohunice, Paderovce
 • Trnava, Strojárenská ul.
 • Voderady, Panské
 • Voderady, Panské - vonkajšie pozemky II

V roku 2010:

 • Trnava, Parkovisko, Hornopotočná ul.
 • Trnava, R.K. Kostol sv. Mikuláša
 • Trnava, Špitál a r.k. kostol sv. Heleny

V roku 2009:

 • Jaslovské Bohunice
 • Sereď
 • Trnava, Kláštor františkánov
 • Trnava, Kopánka
 • Trnava, Nemčanka
 • Trnava, R.K. Kostol sv. Mikuláša
 • Trnava, Starohájska ul.
 • Trnava, Špačinská - Hajdóczyho ul.

V roku 2008:Vyskum KlasArch2

 • Abrahám
 • Dolný Lopašov
 • Jaslovské Bohunice
 • Kátlovce
 • Smolenice
 • Šelpice
 • Šoporňa
 • Špačince
 • Trnava, Botanická, Mikovíniho ul.
 • Trnava, R.K. Kostol sv. Mikuláša

V roku 2007:

 • Cífer - Trnava, produktovod
 • Dolný Bar
 • Trnava, Kapitulská ul.
 • Trnava, R.K. Kostol sv. Mikuláša
 • Trnava, západ a východ - sieť optických káblov
 • Cífer - v spolupráci so Západoslovenským múzeom v Trnave
 • Modra - v spolupráci so Západoslovenským múzeom v Trnave
 • Šamorín - v spolupráci so Západoslovenským múzeom v Trnave

V roku 2006:

 • Trnava, Štefánikova a Jeruzalemská ul. - v spolupráci so Západoslovenským múzeom v Trnave
 • Špačince - v spolupráci so Západoslovenským múzeom v Trnave
 • Majcichov - v spolupráci so Západoslovenským múzeom v Trnave
 • Trnava, parkovisko Trnavskej univerzity - v spolupráci s AÚ SAV (Nitra)

V roku 2003:

 • Trnava: PSA Peugeot – Citroën - v spolupráci s AÚ SAV (Nitra)