Skočiť na hlavný obsah

Vedúca katedry
doc. Mgr. Lucia Nováková, PhD. (VUPCH)

Tajomník katedry
Mgr. Tomáš Kolon, PhD. (VUPCH)

Osoba zodpovedná za uskutočnenie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu Klasická archeológia na všetkých stupňoch
prof. PhDr. Vladimír Varsik, CSc.  (VUPCH)

Kariérový poradca
Mgr. Tomáš Kolon, PhD. (VUPCH)

Študijný poradca
doc. Mgr. Miroslava Daňová, PhD. (VUPCH)

Katedrový správca MAIS, web katedry
doc. Mgr. Miroslava Daňová, PhD. (VUPCH)

Interní zamestnanci
prof. PhDr. Eduard Droberjar, PhD. (VUPCH)
prof. PhDr. Vladimír Varsik, CSc. (VUPCH)
doc. Dr. phil. Erik Hrnčiarik (VUPCH)
doc. Mgr. Lucia Nováková, PhD. (VUPCH)
doc. Mgr. Miroslava Daňová, PhD. (VUPCH)
Mgr. Tomáš Kolon, PhD. (VUPCH)

Externí zamestnanci
prof. PhDr. Mária Novotná, DrSc., emeritná profesorka

Interní doktorandi
Mgr. Barbora Adamíková (2)
M.A. Hikmet Kilinçoğlu (1)

Externí doktorandi
Mgr. Andrej Sabov (4)