Skočiť na hlavný obsah

Chceš študovať zaujímavý akreditovaný odbor?
Chceš s nami cestovať na exkurzie, výskumy a konferencie?

Prvým krokom je správne podanie prihlášky!

Do 31. marca 2024 budeme od Teba potrebovať:

- vyplnenú a podpísanú elektronickú PRIHLÁŠKU, ktorú môžeš poslať ihneď (PDF verzia dostupná tu).

- potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie. Číslo účtu, VS a pod. nájdeš TU.

- overené kópie koncoročných vysvedčení a maturitného vysvedčenia.

Od akademického roka 2024/25 môžeš:

- navštevovať prednášky a semináre,

- pripravovať sa na exkurziu (máš právo hlasovať kam pôjdeme a podieľať sa na príprave učebných textov),

- uchádzať o štipendium za svoje študijné výsledky a mimoriadne aktivity,

- zúčastniť sa archeologických výskumov a terénnych prieskumov (sme jediní na Slovensku, kto cielene pracuje aj s archeológiou pod vodou),

- navštíviť medzinárodné konferencie a workshopy, ktoré organizujeme,

- využiť ERASMUS+ a pozrieť sa na semester do zahraničia, máme s tým skvelé skúsenosti,

- navštíviť prednášky expertov, ktorých pozývame do Trnavy v rámci prednáškového cyklu Forum Tyrnaviense,

- prísť na každoročné stretnutie s absolventmi a budovať si kontakty,

- využiť ďalšie možnosti pre študentov ponúkané Trnavskou univerzitou v Trnave,

= začať rozvíjať čo Ťa baví...

Ak potrebuješ viac informácií, napíš nám na klasarch [at] truni.sk

Naše aktivity môžeš sledovať na Facebooku, Instagrame alebo Youtube ;)

#klasarch, #ZijemeAntikou, #TeamWork

Ako sa uplatníš s klasickou archeológiou?

- na archeologických výskumoch na Slovensku aj v zahraničí

- ako odborník v iných štátnych aj súkromných inštitúciách (SAV, pamiatkové úrady, školstvo, múzeá, galérie, regionálne kultúrne a osvetové inštitúcie)

- práca v širšej sfére inštitúcií, ktorých pracovná náplň vyžaduje humanitné vzdelanie (redakcie novín, časopisov, televízie, rozhlasu),...

Fotografie: Archív Katedry klasickej archeológie